تمامی مطالب با : وقف

تاريخ انتشار مطلب

  • ۱۳۹۷-۰۳-۰۳

    وقفِ زیبا

    وقفِ زیبا

     شخصی از دنیا رفته بود، مغازه‌ای را از یک سوم مالش خارج کرده، داده بود به شخصی و گفته بود تو که وضع مالی‌ات خوب نیست، با این کار کن به جای اجاره، هرکدام از فامیل من که داماد شدند یا عروس شدند، اگر اهل نمازند، اجاره‌ی سه ماه را به انها بده بقیه‌اش مال […]