تمامی مطالب با : نسل کشی

تاريخ انتشار مطلب

 • ۱۴۰۱-۱۲-۲۱

  بدترین قتل‌ عام قرن بیستم

  بدترین قتل‌ عام قرن بیستم

  بدترین قتل عام قرن بیستم مربوط به بریتانیایی‌هاست. در سال 1965، جاسوسان بریتانیایی کمپین تبلیغاتی پیچیده‌‌‌‌‌‌ای را برای تحریک خشونت علیه حزب کمونیست اندونزی (PKI) که دولت را در دست داشت، راه‌اندازی و ژنرال‌های ارتش را تشویق می‌کردند تا «سرطان کمونیست» را قطع کنند. سرانجام در مارس 1966، زمانی که در پی کودتای ژنرال سوهارتو حکومت به نظامیان غربگرا رسید، بین 500000 تا یک میلیون نفر کشته شدند، که از آن به بدترین قتل عام قرن بیستم یاد می‌کنند.

 • ۱۴۰۱-۱۲-۲۱

  قطحی بنگال

  قطحی بنگال

  بریتانیایی‌ها بدترین نسل کشی‌های تاریخ بشر را انجام داده‌اند. بریتانیایی‌ها برنامه اقتصادی بی‌رحمانه‌ای در مورد فعالیت در هند داشتند که منجر به قحطی‌های گسترده در این کشور شد. بین 12 تا 29 میلیون هندی در حالی که این کشور تحت کنترل امپراتوری بریتانیا بود، از گرسنگی جان خود را از دست دادند، زیرا میلیون‌ها تن گندم به بریتانیا صادر و منجر به قحطی در هند شده بود. مرگبارترین قحطی در سال 1943 بود، زمانی که سه میلیون نفر جان باختند و دیگران برای زنده ماندن به خوردن علف و گوشت انسان متوسل شدند.

 • ۱۴۰۱-۱۲-۲۱

  جنایت‌های بریتانیا

  جنایت‌های بریتانیا

  پنج مورد از بدترین جنایات امپراتوری بریتانیا در دوران سلطنت ملکه الیزابت اردوگاه‌‌های کار اجباری بوئر، قتل عام آمریتسار، تقسیم هند، قیام مائومائو و قحطی در هندمی‌باشند.