تمامی مطالب با : فمینیسم اغوا شده

تاريخ انتشار مطلب

 • ۱۴۰۱-۰۹-۲۱

  چگونه توسعه، زنان را ابزار استثمار خود کرد؟

  چگونه توسعه، زنان را ابزار استثمار خود کرد؟

  هستر آیزنشتاین، استاد جامعه شناسی دانشگاه نیویورک در کتاب خود با عنوان «فمینیسم اغوا شده: چگونه نخبگان جهانی از نیروی کار و ایده‌های زنان برای استثمار جهان استفاده می‌کنند» طی تفسیری از نقش جریان اصلی فمینیسم، نشان می‌دهد که چگونه نخبگان حاکم بر کشورهای توسعه یافته از نیروی کار زنان و ایده‌های آزادی و توانمندسازی زنان برای حفظ قدرت اقتصادی و سیاسی خود استفاده می‌کنند. در این بخش به خلاصه نکات فصل پنجم این کتاب با عنوان «زن جایگزین توسعه می‌شود» اشاره می‌کنیم.

 • ۱۴۰۱-۰۹-۲۱

  به نام زن، به کام سرمایه‌داری!

  به نام زن، به کام سرمایه‌داری!

  هستر آیزنشتاین، استاد جامعه شناسی دانشگاه نیویورک در کتاب خود با عنوان «فمینیسم اغوا شده: چگونه نخبگان جهانی از نیروی کار و ایده‌های زنان برای استثمار جهان استفاده می‌کنند» طی تفسیری از نقش جریان اصلی فمینیسم، نشان می‌دهد که چگونه نخبگان حاکم بر کشورهای توسعه یافته از نیروی کار زنان و ایده‌های آزادی و توانمندسازی زنان برای حفظ قدرت اقتصادی و سیاسی خود استفاده می‌کنند. در این بخش به خلاصه نکات فصل چهارم این کتاب با عنوان «یک تغییر سیاسی و اقتصادی اساسی در ایالات متحده» اشاره می‌کنیم.