تمامی مطالب با : شبث بن ربعی

تاريخ انتشار مطلب

  • ۱۳۹۶-۰۷-۰۳

    شبث بن ربعی نمونه کامل منافق

    شبث بن ربعی نمونه کامل منافق

    شبث بن ربعی کسی بود که تقریباً ۱۴ سال که داشت مسلمان شد. ۱۵ ساله بود که پیامبر از دنیا رفتند او به خانمی به نام سجاح ایمان آورد که ادعای پیامبری کرده بود. شبث شد موذن سجاح. وقتی خلیفه اول اعلام کرد که هرکس مرتد شده باشد او را می‌کشیم به خلیفه اول ایمان آورد. بعد از آن با خلیفه دوم بیعت کرد. بعد بیعت کرد با خلیفه سوم و در قتل خلیفه سوم نیز شرکت کرد. سپس...