تمامی مطالب با : روزه در قرآن

تاريخ انتشار مطلب

  • ۱۳۹۶-۰۳-۰۸

    تفسیر یک آیه از جزء ۲ – سوره بقره آیه ۱۸۳

    تفسیر یک آیه از جزء ۲ – سوره بقره آیه ۱۸۳

    هر جایی از قرآن کَتَبَ یا کِتاب آمده یعنی حکمی است که هیچ وقت تغییر نخواهد کرد. تمام ادیان اعم از یهودی و مسیحی نماز، روزه، زکات و ... داشته اند اما شیوه اش فرق می کرده است. روزه گرفتن کاری سخت است؛ مانند آمپول زدن به بچه ها؛ ابتدا به بچه می گوییم عزیزم، همه آمپول می زنند، زود تمام می شود، خوب می شوی، اگر این دفعه درد داشت سری بعد قرص می خوری. برای خودت می گویم.