تمامی مطالب با : تختی

تاريخ انتشار مطلب

  • ۱۳۹۸-۰۸-۱۱

    بچه خانی آباد

    بچه خانی آباد

    تختی جزء بیشترین مدال آوران ایرانی در المپیک و مسابقات جهانی است ... اما تختی برای این مدالها ماندگار نشد. به خاطر مشی پهلوانی بود . رقیب روسش می گوید در تمام وقت مسابقه به دست چپ من ، دست نزد چون متوجه شده بود دست چپم درد می کند...