تمامی مطالب با : اسلام هراسی

تاريخ انتشار مطلب

 • ۱۴۰۱-۰۸-۰۱

  فمنیسم، اسلام هراسی و جنگ‌‌افروزی

  فمنیسم، اسلام هراسی و جنگ‌‌افروزی

  هستر آیزنشتاین، استاد جامعه شناسی دانشگاه نیویورک در کتاب خود با عنوان «فمینیسم اغوا شده: چگونه نخبگان جهانی از نیروی کار و ایده‌های زنان برای استثمار جهان استفاده می کنند» طی تفسیری از نقش جریان اصلی فمینیسم، نشان می دهد که چگونه نخبگان حاکم بر کشورهای توسعه یافته از نیروی کار زنان و ایده های آزادی و توانمندسازی زنان برای حفظ قدرت اقتصادی و سیاسی خود استفاده می کنند.

 • ۱۳۹۶-۱۲-۲۲

  نامه هایی با عنوان «روز کیفر یک مسلمان»

  نامه هایی با عنوان «روز کیفر یک مسلمان»

  چندین نامه با عنوان «روز کیفر یک مسلمان» به صورت ناشناس براى افراد مختلف در سراسر انگلستان ارسال شده که در آن روز سوم آوریل را به عنوان “روز کیفر یک مسلمان” نامیده و از دریافت کننده خواسته علیه مسلمانان دست به خشونت بزند. در این نامه به کسى که علیه مسلمانان دست به خشونت […]