تمامی مطالب با : بازی بازوی تربیت

تاريخ انتشار مطلب

  • ۱۳۹۸-۰۸-۰۸

    بازی بازوی تربیت

    بازی بازوی تربیت

    در روایت داریم در مقابل بچه ؛ بچه باش... خوب یکی از بیازهای بچه بازی است . والدین باید با بچه بازی کنند . حالا مد شده چون حوصله ندارند یک تب لت دست بچه می دهند؛ راحت . منظورما از بازی، یعنی خودمان با او بازی کنیم ... بازی هم زیاد است . همین کتاب بازی بازوی تربیت؛ آقای عباسی ولدی را ببینید. چقدر بازی نوشته است.