تمامی مطالب با : کنیا

تاريخ انتشار مطلب

  • ۱۴۰۱-۱۲-۱۸

    افزایش فقر در سنگال با درخواست‌های صندوق بین‌المللی پول

    افزایش فقر در سنگال با درخواست‌های صندوق بین‌المللی پول

    رئیس صندوق بین المللی پول از اروپا خواسته است که بهبود اقتصادی خود را با نیروی خفه کننده ریاضت به خطر نیندازد. با این حال، طی سال‌های گذشته، این صندوق به تحمیل اقدامات ریاضتی بر کشورهای کم‌درآمد بازگشته است. این نشان دهنده استاندارد دوگانه صندوق بین المللی پول است که به کشورهای ثروتمند درباره ریاضت هشدار می‌دهد در حالی که فقیرترها را مجبور به انجام آن می‌کند. صندوق بین‌المللی پول با پیشبرد برنامه‌ای سیاستی که به دنبال متعادل کردن بودجه‌های ملی از طریق کاهش خدمات عمومی، افزایش مالیات‌های پرداخت شده توسط فقیرترین افراد، و اقداماتی برای تضعیف حقوق و حمایت‌های کارگری است و به این شکست‌ها کمک کرده است.