تمامی مطالب با : قرارداد 1907

تاريخ انتشار مطلب

  • ۱۳۹۷-۰۱-۰۵

    بیانیه بسیار مهم علمای اصفهان، در تحریم کالاهای خارجی

    بیانیه بسیار مهم علمای اصفهان، در تحریم کالاهای خارجی

    زمانی که قرارداد 1907 در 9 شهریور 1286، در سن‌پترزبورگ، پایتخت روسیه، بین دولت‌های روس و انگلیس در مورد تقسیم ایران، به امضا رسید و به موجب این قرارداد، ایران به سه منطقه تقسیم شد (قسمت شمال تحت نفوذ روسیه، قسمت جنوب تحت نفوذ بریتانیا و یک منطقه هم بی‎طرف)، در همان دوران، 12 نفر از علمای اصفهان بیانیه‌ای در تحریم مصرف کالای خارجی و تأکید بر مصرف کالای داخلی امضا کردند که چند فراز داشت: