تمامی مطالب با : اثر اجتماعی اعمال

تاريخ انتشار مطلب

  • مارس 9, 2018

    اثرات اجتماعی اعمال ما

    اثرات اجتماعی اعمال ما

    ساکن لندن بود. می‌گفت: «یک روز سوار تاکسی شدم و زودتر کرایه را به راننده تاکسی دادم. او هم بقیه ی پول را به من برگرداند، اما اشتباه کرد. اشتباها پول زیادی را به من برگرداند. من با خودم داشتم کلنجار می‌رفتم که آیا این پول را به او بدهم یا ندهم؟!