ماحصل اعدام نکنید| عکس نوشت

به مناسبت ۵ مرداد، سالروز عملیات افتخارآفرین مرصاد و شکست منافقین