تمامي جستارها با عنوان: وطن پرستی

مدعیان میهن پرستی

جهاد اقتصادی  .  منظومه جهاد  .  

کسانی  که امروز  ادعای میهن‌پرستی می‌کنند، اولین چیزی که باید رعایت کنند، استفاده از کالای ایرانی است، اما معمولا استفاده نمی‌کنند؛ فقط  ادعا می‌کنند.

اگر کسی  عاشق ایران است، باید به فکر ایران باشد. اگر عاشق  کارگر ایرانی است، باید از کالاهای  داخلی استفاده کند.

 

منظومه جهاد، سید محمدحسین راجی، بخش  جهاد اقتصادی، ص ۵۲.

قرار بود شهید عباس بابایی با همسرش به حج بروند. تا پله هواپیما همراه همسرش آمد و همسرش را به داخل هواپیما برد و به او گفت الان عملیات نزدیک است و من باید برگردم. همسرش گفت: این حج واجب است. شهید بابایی گفت: جنگ هم واجب است، من باید کدام را انجام دهم!؟ برگشت و گفت: ان شالله عید قربان برمیگردم.

در عید قربان هم به شهادت رسید.

آیت الله کاشانی به دلیل مبارزه ی مخفی با استعمار انگلیس در خرداد ۱۳۲۳ به زندان افتاد و ۲۸ ماه تا پایان جنگ جهانی دوم در شرایط بسیار سخت در زندان انفرادی بود. نقل است وقتی برای استنطاق به اتاق بازجوی انگلیسی خود رفت، به محض ورود روی صندلی نشست. بازجو که از این رفتار بسیار خشمگین شده بود به مترجم اش میگوید: «بپرس چرا بدون اجازه نشسته است؟» ایشان هم با عصبانیت جواب میدهند: «عجیب است در کشور من بدون اجازه وارد شدید، توقع دارید که برای نشستنم هم از شما اجازه بگیریم».[۱]

[۱] . فراز و فرود زندگی مصدق، ص ۱۰۶٫