تمامي جستارها با عنوان: آیت الله مرعشی نجفی

تا این حد مصرف کالای ایرانی!!!

جهاد اقتصادی  .  منظومه جهاد  .  

آیت‌الله مرعشی نجفی هیچ‌وقت لباس خارجی به تن نمی‌کردند و از خیاط می‌خواستند با پارچه‌های تولیدِ داخل برایشان لباس بدوزد.

آن موقع در ایران دکمه تولید نمی‌شد و خیاط از دکمه خارجی استفاده کرده بود. ايشان از خیاط خواسته بودند که با پارچه دکمه درست کنند.

نمونه‌ای از لباس ایشان در کتابخانۀشان در قم محفوظ است که از این طریق تهیه شده بود.[1]

همان‌طورکه امام خمینی (رحمت الله علیه) فرمودند سوسنگرد باید آزاد بشود و آزاد شد، مهران باید آزاد بشود و آزاد شد؛

حالا نیز مقام معظم رهبری (حفظه الله) می‌فرمایند باید کالای ایرانی استفاده کنید...

منظومه جهاد، سید محمدحسین راجی، بخش جهاد اقتصادی، ص ۵۲.

 

[1] . گنجینه‌ی شهاب، اندر شرح حال حضرت آیت‌الله مرعشی نجفی (رحمت الله علیه)