تمامي جستارها با عنوان: تکبر

شخصی متكبر كه برای خود جايگاه مهمی مي‌ديد، در حرم حضرت رضا(علیه السلام) به فكر فرورفت كه من در پيشگاه حضرت چه مقامي دارم. با خود گفت: اولين كلمه‏ ای كه يك نفر به من بگويد، نشان‌دهنده مقام من باشد. همین‌طور كه ايستاده بود زنی از كنارش عبور كرد. او به تصور اين‌كه همسر خودش است گفت: بايست با هم برويم خانه. زن برگشت و به او گفت: خيلی الاغ هستی! ناگهان شك كرد كه آیا همين كلمه نشان‌دهنده مقام اوست یا خیر؟ زن برگشت و گفت: شک نكن، خيلی الاغی!   (مجموعه فيش هاى تبليغى حجت الاسلام قرائتی ، خاطرات‏ و لطايف، ص 1)   داستانی از کتاب «منظومه جهاد»، بخش: موانع جهاد و مبارزه - تکبر