تمامي جستارها با عنوان: تولید

وصیت‌نامه‌ی شهیدی، برای سال ۹۷

جهاد اقتصادی  .  منظومه جهاد  .  

وصیت‌نامه‌ی طلبه شهید، محمد شريفي را که می‌خوانیم، انگار برای این روزها دست به قلم شده است: «سعي كنيد خودتان تولید كنيد و خودتان تمام اين وظايف مشكل را بپذيريد. بايد ايران عزيز را به جايي برسانيد كه دنيا محتاج شما شود. اگر شما پیروز شوید، بدانید که مستضعفین روی زمین امیدوار می‌شوند و به نهضت‌های خود علیه طاغوتیان زمان می‌پردازند».[1]

 اگر این شهیدان بودند، چه‌بسا امروز چرخ اقتصاد خیلی سریع‌تر می‌چرخید.

.[1]خاکریز اقدام و عمل، موسسه فرهنگی حماسه 17، ص 145، به نقل از، زمزم هدایت، ج 5، ص 340.

 

منظومه جهاد، سید محمدحسین راجی، بخش جهاد اقتصادی، ص ۵۳.