تمامي جستارها با عنوان: اشتغال

یکی از علمای طراز اول شیعه، میرحامد حسین هندی است که کتاب مهم «عبقات الانوار» در اثبات تشیع، متعلق به ایشان است. این کتاب، خدمت بسیار بزرگی به تشیع محسوب می‌شود. شیخ آقا بزرگ تهرانی، در شرح حال علامه بزرگوار میرحامد حسین می‌گوید:

«امری عجیب است که میرحامد حسین، این همه کتاب‌های نفیس و این دائرة‌المعارف‌های بزرگ را تألیف کرده است، در حالی که جز با کاغذ و مرکب اسلامی (یعنی کاغذ و مرکبی که در سرزمین‌های اسلامی به دست مسلمانان تهیه می‌شده است) نمی‌نوشته و این، به دلیل تقوای فراوان و وَرَع بسیار او بوده است. اصولاً دوری وی از به کار بردن صنایعِ غیرمسلمانان، مشهور همگان است».[1]

اگر مردم درخواست کالای ایرانی بدهند، مسئولین مجبورند رعایت کنند.

انسان می‌تواند برای فرزندش، دفتر، مداد، خودکار، کیف و... ایرانی بخرد. ممکن است دفتری هم که می‌خریم، مقداری گران‌تر باشد اما حمایتِ ما باعث می‌شود چند نفر جوان، شاغل شوند. تصور کنیم جوان خودمان است. اگر به ما بگویند جوانتان را سر کار می‌فرستیم به‌شرط اینکه کالای ایرانی بخرید، مسلماً ما قبول می‌کنیم.

[1]. گزیده سیمای فرزانگان، رضا مختاری، ص 222.

 

منظومه جهاد، سید محمدحسین راجی، بخش جهاد اقتصادی، ص ۵۳.