تمامي جستارها با عنوان: ابتذال در دوران پهلوی

به هنگام برگزاری جشن هنر شیراز در سال ۱۳۵۶ نمایش های  بسیار شرم آوری انجام شد. بعدها آنتونی پارسونز سفیر وقت انگلیس در ایران نقلی کرده بود:

«من به خاطر دارم این موضوع را با شاه در میان گذاشتم و به او گفتم: اگر چنین نمایشی به طور مثال در شهر منچستر انگلستان اجرا می‌شد، کارگردانان و هنرپیشگان جان سالم به در نمیبردند.» شاه فقط خندیده بود![۱]

[۱] . خاطرات آیت الله طاهری خرم آبادی، ص ۱۰۶