تمامی مطالب با : جهاد نظامی

تاريخ انتشار مطلب

  • ۱۳۹۶-۰۷-۰۸

    داستان | فاتح ۱۱۰

    داستان | فاتح ۱۱۰

    در روسیه برای دریافت موشکی دقیق و انحصاری به ژنرال‌های روسی مراجعه کردم. موشکی که در بُرد ۳۰۰ کیلومتر خطایی در حد چند متر داشت. پاسخ ژنرال روسی منفی بود.در جواب به او گفتم: «ما آن را خواهیم ساخت». آن‌ها با خنده‌ای تمسخرآمیز مرا بدرقه کردند.