تمامی مطالب با : آمریکا

تاريخ انتشار مطلب

 • ۱۴۰۱-۱۲-۲۱

  رژیم بحران‌زی!

  رژیم بحران‌زی!

  حیات اقتصادی بخش خصوصی آمریکا به ایجاد جنگ و خشونت در نقاط مختلف جهان وابسته است. این کشور با استفاده از راه‌اندازی جنگ به بهانه‌های مختلف، اقتصادش را سر پا نگه داشته است. 02/2 تریلیون دلار ارزش قرارداد‌هایی است که با پنج شرکت‌ برتر اسلحه‌سازی آمریکا فقط برای جنگ افغانستان منعقد شده است و درآمد سالیانه کمپانیه‌ای تسلیحاتی آمریکا سی برابر درآمد نفتی ایرانه و ۲ میلیون شغل در آمریکا وابسته به این کمپانی‌هاست. 51 نماینده کنگره آمریکا به همراه همسران‌شان بین 3/2 تا 8/5 میلیون دلار سهام در این کمپانی‌ها دارند. همچنین یک سوم اعضای کمیته تصویب بودجه نظامی مجلس سنای آمریکا هم سهامدار کمپانی‌های تسلیحاتی این کشور هستند.

 • ۱۴۰۱-۱۲-۲۱

  رژیم بحران‌زا

  رژیم بحران‌زا

  ایالات متحده آمریکا ۲۰۴ سال از عمر ۲۴۶ ساله خود (۸۳ درصد از کل عمر خود) را، از سال ۱۷۷۶ در جنگ سپری کرده است. آمریکا از آغاز تاسیس تاکنون در 107 جنگ و درگیری نظامی مشارکت داشته است که 3 مورد آن هم‌اکنون در جریان است. تقریبا هیچ قاره‌ای در جهان پیدا نمی‌شود که نیروهای نظامی آمریکا پای خود را جهت ایجاد جنگ و یا مداخله نظامی در آن نگذاشته باشند.

 • ۱۴۰۱-۱۲-۲۱

  رژیم امیدکُش!

  رژیم امیدکُش!

  ویلیام بلوم، نویسنده و منتقد آمریکایی، در کتاب «کشتن امید» فهرست مداخلات ایالات متحده آمریکا و سازمان سیا را که منجر به براندازی 53 دولت مردمی در سطح جهان می‌شود آورده است که فقط نمونه آن کودتای 28 مرداد 1332 در ایران هست.‌

 • ۱۴۰۱-۰۹-۱۰

  مولفهٔ دهم افول آمریکا؛ جنگ شهری و فراهم شدن بستری برای انقلاب

  مولفهٔ دهم افول آمریکا؛ جنگ شهری و فراهم شدن بستری برای انقلاب

  رای دالیو، محقق آمریکایی، در کتاب خود با عنوان «اصول برخورد با نظم جهانی در حال تغییر: چرا ملت‌ها پیروز می‌شوند و شکست می‌خورند؟» با ترکیب شاخص‌های مربوط به قدرت و ثروت، به بررسی سیر ظهور و افول ابرقدرت‌ها در طول تاریخ پرداخته و بر افول جهان تک‌قطبی با محوریت آمریکا و غرب صحه می‌گذارد.

 • ۱۴۰۱-۰۹-۱۰

  مولفهٔ نهم افول آمریکا؛ ضعف در مدیریت

  مولفهٔ نهم افول آمریکا؛ ضعف در مدیریت

  رای دالیو، محقق آمریکایی، در کتاب خود با عنوان «اصول برخورد با نظم جهانی در حال تغییر: چرا ملت‌ها پیروز می‌شوند و شکست می‌خورند؟» با ترکیب شاخص‌های مربوط به قدرت و ثروت، به بررسی سیر ظهور و افول ابرقدرت‌ها در طول تاریخ پرداخته و بر افول جهان تک‌قطبی با محوریت آمریکا و غرب صحه می‌گذارد.

 • ۱۴۰۱-۰۹-۰۹

  مولفهٔ هشتم افول آمریکا؛ کاهش ذخایر ارزی

  مولفهٔ هشتم افول آمریکا؛ کاهش ذخایر ارزی

  رای دالیو، محقق آمریکایی، در کتاب خود با عنوان «اصول برخورد با نظم جهانی در حال تغییر: چرا ملت‌ها پیروز می‌شوند و شکست می‌خورند؟» با ترکیب شاخص‌های مربوط به قدرت و ثروت، به بررسی سیر ظهور و افول ابرقدرت‌ها در طول تاریخ پرداخته و بر افول جهان تک‌قطبی با محوریت آمریکا و غرب صحه می‌گذارد.

 • ۱۴۰۱-۰۹-۰۹

  مولفهٔ هفتم افول آمریکا؛ درگیری‌های داخلی

  مولفهٔ هفتم افول آمریکا؛ درگیری‌های داخلی

  رای دالیو، محقق آمریکایی، در کتاب خود با عنوان «اصول برخورد با نظم جهانی در حال تغییر: چرا ملت‌ها پیروز می‌شوند و شکست می‌خورند؟» با ترکیب شاخص‌های مربوط به قدرت و ثروت، به بررسی سیر ظهور و افول ابرقدرت‌ها در طول تاریخ پرداخته و بر افول جهان تک‌قطبی با محوریت آمریکا و غرب صحه می‌گذارد.

 • ۱۴۰۱-۰۹-۰۸

  مولفهٔ ششم افول آمریکا؛ چاپ پول

  مولفهٔ ششم افول آمریکا؛ چاپ پول

  رای دالیو، محقق آمریکایی، در کتاب خود با عنوان «اصول برخورد با نظم جهانی در حال تغییر: چرا ملت‌ها پیروز می‌شوند و شکست می‌خورند؟» با ترکیب شاخص‌های مربوط به قدرت و ثروت، به بررسی سیر ظهور و افول ابرقدرت‌ها در طول تاریخ پرداخته و بر افول جهان تک‌قطبی با محوریت آمریکا و غرب صحه می‌گذارد.

 • ۱۴۰۱-۰۹-۰۸

  مولفهٔ پنجم افول آمریکا؛ افزایش گستردهٔ بدهی‌ها

  مولفهٔ پنجم افول آمریکا؛ افزایش گستردهٔ بدهی‌ها

  رای دالیو، محقق آمریکایی، در کتاب خود با عنوان «اصول برخورد با نظم جهانی در حال تغییر: چرا ملت‌ها پیروز می‌شوند و شکست می‌خورند؟» با ترکیب شاخص‌های مربوط به قدرت و ثروت، به بررسی سیر ظهور و افول ابرقدرت‌ها در طول تاریخ پرداخته و بر افول جهان تک‌قطبی با محوریت آمریکا و غرب صحه می‌گذارد.

 • ۱۴۰۱-۰۹-۰۷

  مولفهٔ چهارم افول آمریکا؛ شکاف طبقاتی

  مولفهٔ چهارم افول آمریکا؛ شکاف طبقاتی

  رای دالیو، محقق آمریکایی، در کتاب خود با عنوان «اصول برخورد با نظم جهانی در حال تغییر: چرا ملت‌ها پیروز می‌شوند و شکست می‌خورند؟» با ترکیب شاخص‌های مربوط به قدرت و ثروت، به بررسی سیر ظهور و افول ابرقدرت‌ها در طول تاریخ پرداخته و بر افول جهان تک‌قطبی با محوریت آمریکا و غرب صحه می‌گذارد.