اعتراض دانش‌آموزان مدرسه‌ای در کانادا به قانون پوشش

دانش‌آموزان یک دبیرستان در شهر اتاوای کانادا در اعتراض به قانون پوشش مدرسه و رفتار نامناسب کارکنان به خیابان آمدند و تظاهراتی را برگزار کردند.