گره زدن اقتصاد به دلار آمریکا

گره زدن اقتصاد به دلار آمریکا

در سال‌های بعد، دولت کارلوس مِنِم با مشورت صندوق در سال ۱۹۹۱ قانونی را‌‌‌‌ به دست اجرا سپرد که بر اساس آن پزو، واحد پول آرژانتین، به طور رسمی یک به یک به دلار آمریکا میخکوب ‌شد. اقتصاد آرژانتین به این ترتیب ‌کاملاً به تحولات اقتصاد آمریکا گره خورد. افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا در سال‌های بعد باعث ‌شد تا خروج سرمایه از آرژانتین 74 برابر شود و بدهی خارجی این کشور به بیش ‌از دو برابر افزایش پیدا ‌کند.

دولت مِنِم با مشورت صندوق در سال ۱۹۹۱ قانونی را‌‌‌‌به دست اجرا سپرد که بر اساس آن پزو، واحد پول آرژانتین، به طور رسمی یک به یک با دلار امریکا مرتبط ‌شد. اقتصاد آرژانتین به این ترتیب ‌کاملاً به اقتصاد امریکا گره خورد و انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی آرژانتین، به میزان ذخایر ارزی کشور متصل و محدود‌شد. هرچند دولت توانست از طریق اجرای این سیاست برای مدت کوتاهی تورم را کنترل‌ کند، افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی امریکا باعث‌ شد تا خروج سرمایه از آرژانتین ۷۴ برابر شود و بدهی خارجی این کشور به بیش ‌از دو برابر افزایش پیدا‌کند.

 

نمودار شماره ۱: خروج سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بین سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۶ میلادی/ منبع: بانک جهانی[۱]

نمودار شماره ۲: رشد میزان بدهی خارجی آرژانتین از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱ میلادی/ منبع: بانک جهانی[۲]

[۱] https://data.worldbank.org/indicator/BM.KLT.DINV.CD.WD?locations=AR

[۲] https://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.CD?locations=AR

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*