تمامی مطالب با : پنجاه سال عبادت

تاريخ انتشار مطلب

  • اکتبر 30, 2019

    پنجاه سال عبادت

    پنجاه سال عبادت

    حضرت امام میفرمودند: وصیتنامه های شهدا را مطالعه کنید.  پنجاه سال عبادت کرده اید خدا قبول کند. یعنی حضرت امام گاهی تاثیر مطالعه یک وصیتنامه شهید را از پنجاه سال عبادت بالاتر می دانند الحمدلله تعدادی از وصیتنامه شهدا هم چاپ شده . در کتاب پنجاه سال عبادت