تمامی مطالب با : پنجاه سال عبادت

تاريخ انتشار مطلب

  • آبان ۸, ۱۳۹۸

    پنجاه سال عبادت

    پنجاه سال عبادت

    حضرت امام میفرمودند: وصیتنامه های شهدا را مطالعه کنید.  پنجاه سال عبادت کرده اید خدا قبول کند. یعنی حضرت امام گاهی تاثیر مطالعه یک وصیتنامه شهید را از پنجاه سال عبادت بالاتر می دانند الحمدلله تعدادی از وصیتنامه شهدا هم چاپ شده . در کتاب پنجاه سال عبادت