تمامی مطالب با : غفلت

تاريخ انتشار مطلب

 • تیر ۴, ۱۳۹۷

  عکس نوشت | ارتباط جام جهانی و جنایت ۲

  عکس نوشت | ارتباط جام جهانی و جنایت ۲

  سرگرمی به فوتبال گاه كه انسان با خود فكر مي‌كند و حوادث دلخراش تاريخ و هم زماني آنها با جام جهاني و المپيك را مي‌بيند با خود مي گويد شايد فوتبال، آمده است تا مردم را در غفلت نگه دارد. چرا در ایام مصادف با هر جام جهانی و المپیک این همه جنایت اتفاق می‌افتد؟ […]

 • خرداد ۳۰, ۱۳۹۷

  عکس نوشت | ارتباط جام جهانی و جنایت!

  عکس نوشت | ارتباط جام جهانی و جنایت!

  سرگرمی به فوتبال گاه كه انسان با خود فكر مي‌كند و حوادث دلخراش تاريخ و هم زماني آنها با جام جهاني و المپيك را مي‌بيند با خود مي گويد شايد فوتبال، آمده است تا مردم را در غفلت نگه دارد. چرا در ایام مصادف با هر جام جهانی و المپیک این همه جنایت اتفاق می‌افتد؟ […]