تمامی مطالب با : عمر بن عبدالعزیز

تاريخ انتشار مطلب

  • مهر ۴, ۱۳۹۶

    جهل علمای مدینه

    جهل علمای مدینه

    عمر بن عبدالعزیز خواست لعن حضرت علی علیه السلام را از منابر بردارد .گفتند: مگر علما فتوا بدهند. کاری از دست تو برنمی آید. یک پزشک یهودی داشت، با هم هماهنگ کردند. علمای مدینه را دعوت کرد. گفت: این پزشک از من یک درخواست دارد. ببینید چه می‌گوید؟ علما گفتند درخواستت چیست؟ گفت: من می خواهم با دختر حاکم ازدواج کنم. همه فقها گفتند نمی شود، ازدواج با یهودی اتفاق نخواهد افتاد. یهودی گفت: این فتوای شماست یا فتوای پیامبرتان؟ ...