تمامی مطالب با : شهید احمد بیابانی

تاريخ انتشار مطلب

  • آبان ۱۱, ۱۳۹۸

    احمد

    احمد

    چقدر انسانهایی بودند که ابتدا انسانهایی صالحی نبودند اما توبه کردند و خدا آنان را به بهترین شکل پذیرفت... یکی از آن افراد که کتابش هم همین چند روز پیش "به نام احمد" چاپ شده، شهید احمد بیابانی است