تمامی مطالب با : شهیدامیدعباسی

تاريخ انتشار مطلب

  • مهر ۲, ۱۳۹۶

    شهید آتش نشان

    شهید آتش نشان

    روز 25 اردیبهشت سال 1392 ساختمانی آتش گرفت. آتش‌نشان‌ها خود را به صحنه حادثه رساندندامید عباسی، یکی از آتش‌نشان‌های فداکار به داخل رفته و دختربچه‌ای را در آنجا پیدا می‌کند. به خاطر شدت دود، ماسک خود را برداشته و روی صورت آن دختربچه می‌گذارد...