تمامی مطالب با : خوف و رجا

تاريخ انتشار مطلب

  • اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۷

    صفات عبادالرحمن – جلسه ۴

    صفات عبادالرحمن – جلسه ۴

    عباد الرحمن بعد از اقامه ی نماز شب ، درخواست پناه از عذاب الهی را می‌کنند. یعنی به نمازشب خود دلخوش نیستند. یعنی نه اینطور است که به اعمال خود دلخوش باشند و نه اینطور که از رحمت خداوند مایوس. لقمان به فرزندش فرمود: چنان به خدا امیدوار باش و چنان از او بترس که... خوف و رجا باید با هم باشد. همان خدایی که شدید العقاب است، رحمان و رحیم هم هست.