تمامی مطالب با : بابیه

تاريخ انتشار مطلب

  • اکتبر 1, 2017

    داستان | جاسوس روسی موسس بهاییت

    داستان | جاسوس روسی موسس بهاییت

    کینیاز دالگورکی جاسوسی روسی بود که بابیت و بهایت را شکل داد و بعدها نام خود را به شیخ علی لنکرانی تغییر داد. دالگورکی در مناطق مختلف با افراد مختلف ارتباط برقرار کرد و آنها را شناسایی کرد و سپس به کمک ...