تمامی مطالب با : اولویت سنجی

تاريخ انتشار مطلب

 • اسفند ۵, ۱۳۹۶

  چه چیز را فدای چه چیز می کنیم؟

  چه چیز را فدای چه چیز می کنیم؟

  داستانک: شخصی در مسیری ظلمانی و تاریک راه می‌رفت. پایش به چیزی برخورد کرد. با خود گفت احتمالا این طلا باشد. کاغذی از جیبش درآورد و آتش زد. خوب نگاه کرد، دید آن شی سنگ است. کاغذ را نگاه کرد دید پول است. پول را آتش زد به خاطر سنگ!   گاهی وقت‌ها آدم در […]

 • اسفند ۵, ۱۳۹۵

  چه چیز را فدای چه چیز می کنیم؟

  چه چیز را فدای چه چیز می کنیم؟

  داستانک: شخصی در مسیری ظلمانی و تاریک راه می‌رفت. پایش به چیزی برخورد کرد. با خود گفت احتمالا این طلا باشد. کاغذی از جیبش درآورد و آتش زد. خوب نگاه کرد، دید آن شی سنگ است. کاغذ را نگاه کرد دید پول است. پول را آتش زد به خاطر سنگ!   گاهی وقت‌ها آدم در […]