تفسیر صفحه ۴۳۵ قرآن کریم – مسجد دانشگاه فردوسی مشهد

تفسیر صفحه ۴۳۵ قرآن کریم – مسجد دانشگاه فردوسی مشهد

تفسیر صفحه 435 قرآن کریم – مسجد امام رضا (علیه السلام) - دانشگاه فردوسی مشهد

فايل صوتي : دانلود صوت

تفسیر صفحه ۴۳۵ قرآن کریم – مسجد دانشگاه فردوسی مشهد

بسم الله الرحمن الرحیم

تفسیر صفحه ۴۳۵ قرآن کریم

دانشگاه فردوسی مشهد

سوره فاطر آیات ۳تا ۱۰ صفحه ۵۳۴
در آیه ۴خداوند میفرمایند: « یَا أَیُّ هَا النَ اسُّ إِنَ وَعْدَ اللَ هِ حَقٌّ .».. ای مردم وعدههای خدا حق است،خداوند میفرمایند ای مردم وعدههایی که من میدهم حق است اگر وعده میدهم …«إِنْ یَكُّونُّوا فُّقَرَاءَ یُّغْنِهِمُّ اللَ هُّ مِنْ فَضْلِهِ…» ۱ بروید ازدواج کنید اگر فقیر هستید من روزی میدهم یعنی واقعا روزی میدهم، قاعدهی کلی است کسی که ازدواج کرد روزیش میرسد،

«فَلَا تَغُّرَ نَ كُّمُّ الْحَیَاةُّ الدُّ نْیَا…»مراقب باشید زندگی دنیا شما را فریب ندهد ..«.وَلَا یَغُّرَ نَ كُّمْ بِاللَ هِ الْغَرُّورُّ» و مواظب باشید شیطان شما را به خدا مغرور نكند؛ در اینجا سوالی مطرح میشود که مگر خدا چیز بدی است که شیطان به وسیلهی او ما را فریب بدهد؟ منظور این است که مواظب باشید که شیطان به وسیله ی لطف خدا شما را فریب ندهد یعنی با وعدهی این که خدا مهربان است، انسان خیلی از چیزهایش عوض شود؛هم ترسِ زیاد و هم اُّمیدِ زیاد به خداوند خطرناک است کسی که بیش از حد از خدا بترسد یعنی غضب خدا را بیشتر از رحمت خدا بداند این شخص مأیوس میشود و کسی هم رحمتِ خدا را بیشتر از غضب خدا بداند خودش را از عذاب در امان میداند به این صورت میشود که از او میپرسی چرا نماز نمیخوانی؟ میگوید: یعنی خدا میخواهد من را به خاطرِ یک نماز نخواندن جهنم ببرد؟! این خدایی که شما میگویید که از داعش هم بدتر است!

آن چیزی که ما از قرآن فهمیدهایم این است که همان خدایی که رحمان و رحیم است همان خدا شدید العقاب هم هست یعنی همان خدایی که با مؤمنین مهربان است همان خدا کفار را هم نابود میکند؛ این که بعضیها میگویند چه کسی گفته است جهنم بد است جهنم مثلِ بیمارستان است مریض بیمارستان میرود بعد خوب میشود و بیرون میآید، اینطوری که آنها میگویند یعنی جهنم مثلِ تیمارستان است حالا اگر مریض خوب نشد چكار میکند؟ مگر در قرآن نداریم « وَإِنْ مِنْكُّمْ إِلَ ا وَارِدُّهَا…» ۲ همهی شما واردِ جهنم میشوید که برایِ بعضیها گذرگاه است و برایِ بعضیها قرارگاه است و دائم در جهنم میمانند اگر جهنم مثلِ بیمارستان بود و بعضیها خوب میشدند و بیرون میآمدند پس آیاتِ خُّلُّودِ در جهنم چیست؟خَالِدِینَ فِیهَا یعنی همیشه در آن میمانید؛ خداوند میفرمایند: مواظب باشید، شیطان شما را با این طور مسائل مغرور میکند؛ خداوند در آیه ۶در این زمینه نكاتی را بیان میفرمایند:« إِنَ الشَ یْطَانَ لَكُّمْ عَدُّوٌّ ..». شیطان دشمن آشكار شماست …« فَاتَ خِذُّوهُّ عَدُّو ا.».. از او دوری کنید، اگر ما قبول داریم که این شیطان است، اگر قبول داریم که دشمن است چرا از او فاصله نمیگیریم؟ اگر قبول داریم امریكا دشمن است و اگر قبول داریم که شیطانِ بزرگ است پس چرا از او فاصله نمیگیریم؟ زمانی که انسان با دشمنی مثلِ امریكا برخورد میکند به تعبیر آیت الله جوادی آملی، وقتی دست داد انگشتانش را میشمارد که یک انگشتش کم نشده باشد؛ خداوند میفرمایند اینها شیاطین هستند «… شَیَاطِینَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ …» ۳شیاطین گاهی وقتها جن و گاهی وقتها انس هستند شیاطینِ جن را إبلیس میگویند و شیاطینِ إنس را امریكا میگویند؛ …« إِنَ مَا یَدْعُّو حِزْبَهُّ…» او حزب و گروهش را …« یَكُّونُّوا مِنْ أَصْحَابِ السَ عِیرِ» به سمتِ آتش دعوت میکند، امریكا خودش و هم پیمانانش را به سمتِ جهنم میبرد اما خداوند، پیامبر، اهل بیت و کسانی که در این مسیر هستندهم پیمانانشان را به سمتِ بهشت میبرند، میبینید حضرت امام به گُّرباچف نامه مینویسند که به سمتِ خدا بیا، ۸سال بعد گُّرباچف در یک مصاحبهی تلوزیونی میگوید اگر ما آن زمان به حرف و نامه آیت الله خمینی عمل کرده بودیم شوروی از هم نمیپاشید؛ نامهی آن زمانِ امام باعث شد که همین الان روسیه تشنهترین کشور برای گرفتنِ معارف باشد.

۱آیه ۳۳سوره نور

۲آیه ۱۰سوره مریم

۳آیه ۰۰۳سوره انعام

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*