نکاتی مهم درباره سقوط هواپیمای اوکراین و شهادت جمعی از هموطنان عزیزمان + اسناد و تصاویر

پایگاه اینترنتی سعداء برای روشن شدن ابعاد این حادثه و همچنین بررسی درست قضیه در مقیاس چنین حوادثی مطالبی را تقدیم می کند.