نامه هایی با عنوان «روز كيفر يك مسلمان»

نامه هایی با عنوان «روز كيفر يك مسلمان»

چندين نامه با عنوان «روز كيفر يك مسلمان» به صورت ناشناس براى افراد مختلف در سراسر انگلستان ارسال شده كه در آن روز سوم آوريل را به عنوان “روز كيفر يک مسلمان” ناميده و از دريافت كننده خواسته عليه مسلمانان دست به خشونت بزند. در اين نامه به كسى كه عليه مسلمانان دست به خشونت […]

چندين نامه با عنوان «روز كيفر يك مسلمان» به صورت ناشناس براى افراد مختلف در سراسر انگلستان ارسال شده كه در آن روز سوم آوريل را به عنوان “روز كيفر يک مسلمان” ناميده و از دريافت كننده خواسته عليه مسلمانان دست به خشونت بزند.

در اين نامه به كسى كه عليه مسلمانان دست به خشونت بزند، وعده جايزه داده شده و سيستم امتيازبندى به اين ترتيب در نظر گرفته شده:

– توهين كلامى به يك مسلمان ١٠ امتياز
– كشيدن حجاب از سر يک زن مسلمان ٢٥ امتياز
– اسيدپاشى به صورت يك مسلمان ٥٠ امتياز
– ضرب و جرح يک مسلمان ١٠٠ امتياز
– شكنجه با استفاده از جريان برق، كندن پوست و استفاده از وسايل شكنجه ٢٥٠ امتياز
– كشتن مسلمان با اسلحه، چاقو، ماشين يا روش‌هاى ديگر ٥٠٠ امتياز
– آتش زدن يا بمب گذارى در مسجد ١٠٠٠ امتياز
– بمباران اتمى مكه ٢٥٠٠ امتیاز

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*