خداحافظ شاه آمریکا! – شاه ایران دست نشان ده و عامل آمریکا بود

نشریه فارین پالیسی، بعد از فرارشاه و ورود امام خمینی رحمت‌الله‌علیه به ایران درسال ۱۹۷۹،‌گزارشی را تحت عنوان “خداحافظ شاه آمریکایی” منتشر کرد…